Fermat
Programi i Kultivimit të Tokave nga vetë Relikaj

Kompania jonë është shumë e dedikuar ndaj ruajtjes së cilësisë dhe autenticitetit të lëndës së parë. Shumë nga kompanitë e ndryshme që operojnë në fushën e eksportit e përpunimit të bimëve e blejnë lëndën e parë nga zona dhe grumbullues të pakontrolluar, duke e bërë të vështirë ruajtjen e sigurisë ushqimore dhe ndjekjen e problemeve që mund të dalin me produktin.

Ndërsa Relikaj ka investuar shumë për këtë drejtim, duke krijuar një sistem shumë të qëndrueshëm menaxhimi të fermereve. Kompania ka një marrëdhënie të vazhdueshme dhe afatgjatë me fermerët duke u nisur nga pozicioni i përshtatshëm gjeografik ku kompania është e lokalizuar. Fabrika ndodhet në zonën e Koplikut, pjesë e zonës Dalmatia, një ndër më të njohurat në botë për kultivimin e sherebelës, trumzës, timusit dhe rigonit.

Benefitet e të Investuarit në Ferma

Përvec krijimit te nje platforme dixhitale të dhënash mbi fermerët, kodifikimit te tokave dhe fshatrave në bazë të cilësisë së lëndës së parë, për të dhënë shëmbull pozitiv suksesi dhe formë të mire menaxhimi në ferma, Relikaj ka filluar kultivimin e bimëve të ndryshme në tokat e saj. Kjo formë ka ndikur pozitivisht në pikat e mëposhtme:

 • Kultivimi i një produkti shumë cilësor, me pothuajse 0 % lëndë të huaj
 • Gjurmueshmëri 100 % të produktit
 • Krijimi i një shëmbulli pozitiv të suksesit mbi mënyren se si duhet trajtuar lënda e parë

Gjurmueshmëria & Siguria Ushqimore

Në shtator të 2017 kompania Relikaj është çertifikuar me Rainforest Alliance, ku ferma të certifikuara operojnë në një sistem të qëndrueshëm ambjental duke u mbeshtetur në ligjet kombëtare dhe të drejtat e fermerit. Në sistemin tonë të certifikimit janë rreth 120 ferma të qëndrueshme me një prodhim vjetor prej 1,000 ton sherebel të certifikuar.

Në mënyre që produkti të gjurmohet si duhet, cdo fermer përdor thase të rinj të dhënë nga Relikaj ku cdo thes ka dhe kodin e fermerit dhe të fermes që ai përfaqëson. Kodi është i rregjistruar online dhe i gjithë procesi i lëvizjes së produktit monitorohet në kohë reale. Ky kod mbahet gjatë gjithë zinxhirit të punës, nga ku produkti korret, magazinohet, procesohet dhe paketohet duke u ruajtur në formën më ideale gjurmueshmëria dhe cilësia e produktit përfundimtar.


Gjurmueshmëria

 • 1. Çdo fermer në sistemin tonë ka nje kod të vecantë qe tregon emrin e tij, fshatin ku ndodhet, fermën që ka si dhe kodin e produktit që sjell tek kompania
 • 2. Ne i shpërndajme thaset e rinj fermerëve bashke me etiketën e kodifikuar perpara se ai të realizoje korrjen
 • 3. Pas korrje fermeri mbush thasët me sherebelen e sapo marre nga tokat ku çdo shënim mbi sasite dhe kohen e korrjes rregjistrohet në sistem
 • 4. Më pas sillen mostrat e produktit për të bërë analizën dhe për të kontrolluar nëse çdo parameter i lëndes së parë është në standartet e kërkuara
 • 5. Pasi materiali është i garantuar mbi cilësine e vërtetuar kjo nga analizat paraprake të mallit, atëhere fermeri sjell sherebelën në fabrikë.

Analizat & Proçesimi

 • 6. Produkti mban etiken e tij në çdo thes dhe brenda magazinimit në të njëjtën formë si ka ardhur nga fermeri
 • 7. Proçesimi paraprak qe lidhet me pastrimin dhe eleminimin e kercenjve realizohet në bazë të standarteve të gjurmueshmërise, ku cdo produkt mbas procesimit mban etiketa të reja të cilat kanë të njejtin kodifikim me etiketën e mallit të sjelle nga fermeri
 • 8. Pas këtij proçesimi ne mbajmë rekordet e duhura në laborator dhe analizojmë cilësinë përfundimtare të produktit
 • 9. Faza a fundit është ndarja në parti të ndryshme të mallit sipas cilësise dhe gjurmuershmërise

Dixhitalizimi i Fermave

Kompania Relikaj është një nga kompanitë më inovatore të tregut të erëzave dhe bimëve medicinale në rajon. Kemi sjellë risi të reja në fushën e bujqësisë duke implementuar teknologjinë e dixhitalizimit në ferma. Ne e marrim lëndën e parë direkt nga fermeri dhe për t’i dhënë më shumë vlerë këtij procesi, kemi integruar nje sistem monitorimi online për të gjithë procesin operacional në ferma. Cdo fermer që është i rregjistruar në sistemin e blerjes të Relikaj, ka në celularin e tij nje aplikacion në të cilin hedh informacion të vazhdueshëm mbi kultivimin, mbi koordinatat GPS të fermes, mbi kohën e korrjes, mbi madhësinë e fermës, mbi procedurat e korrjes si dhe informon në sistem mbi të gjithë hapat që ka ndjekur për të mirembajtur dhe menaxhuar fermën.

Informacioni ndahet me kompaninë në kohë reale dhe mund t’i jepet cdo klienti në Amerikë apo cdo vend tjetër që blen produkt tek Relikaj. Implementimi i këtij sistemi modern në ferma ndikon pozitivisht në produktivitetin e fermës, parashikon sasitë e korrjes, informon dhe bind konsumatorin final se nga vjen produkti që ai blen si dhe siguron një gjurmueshmëri të nivelit.