Fermat
Programi i Kultivimit të Tokave nga vetë Relikaj

Marka jonë është shumë e dedikuar ndaj ruajtjes së cilësisë dhe autenticitetit të lëndës së parë. Kompania e ka kuptuar mirë rëndësinë që ka sot gjurmueshmëria e plotë e produktit, duke e kthyer këtë koncept në avantazh konkurues për tregun. Shumë nga kompanitë e ndryshme që operojnë në fushën e eksportit e përpunimit të bimëve e blejnë lëndën e parë nga zona dhe grumbullues të pakontrolluar, duke e bërë të vështirë ruajtjen e sigurisë ushqimore dhe ndjekjen e problemeve që mund të dalin me produktin. Ndërsa Relikaj ka investuar shumë për këtë drejtim, duke krijuar një sistem shumë të qëndrueshëm menaxhimi të fermereve. Kompania ka një marrëdhënie të vazhdueshme dhe afatgjatë me fermerët duke u nisur nga pozicioni i përshtatshëm gjeografik ku kompania është e lokalizuar. Fabrika ndodhet në zonën e Koplikut, pjesë e zonës Dalmatia, një ndër më të njohurat në botë për kultivimin e sherebelës, trumzës, timusit dhë rigonit.

Nga ana tjetër krijimi i nje platforme dixhitale të dhënash mbi fermerët, kodifikimi i tokave dhe i fshatrave në bazë të cilësisë së lëndës së parë, trainimi i vazhdueshëm i fermerëve si dhe sigurimi i kontratave të sigurta blerjeje për ta, ka ndikuar pozitivisht në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së produktit. Përvec kësaj, për të dhënë shëmbull pozitiv suksesi dhe formë të mire menaxhimi në ferma, Relikaj ka filluar kultivimin e bimëve të ndryshme në tokat e saj. Kjo formë ka ndikur pozitivisht në pikat e mëposhtme: Kultivimi i një produkti shumë cilësor me pothuajse 0 % lëndë të huaj, gjurmueshmëri 100 % të produktit, krijimi i një shëmbulli pozitiv të suksesit mbi mënyren se si duhet trajtuar lënda e parë

Përfitimet e të pasurit tonë bujqësore në urtë

Relikaj po investon në një lëndë të parë të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë duke kultivuar urtë në fushat e saj të zotëruara. Në vitin 2018 zotërojmë rreth 8 fusha të urtë, me një total prej 100 HA, me qëllim të arritjes së rreth 200 HA deri në vitin 2020.

 • Lënda e parë, duke marrë afërsisht 0% të materialit të huaj
 • Të bëhesh një shembull i mirë i një fushe të mrekullueshme të sherubit duhet të jetë ruajtur
 • Krijimi i një sistemi 100% të gjurmimit

Gjurmueshmëria & Siguria Ushqimore

Në shtator të 2017 kompania Relikaj është certifikuar me Rainforest Allaince, ku ferma të certifikuara operojnë në një sistem të qëndrueshëm ambjental duke u mbeshtetur në ligjet kombëtare dhe të drejtat e fermerit. Në sistemin tonë të certifikimit janë rreth 120 ferma të qëndrueshme me një prodhim vjetor prej 1,000 ton sherebel të certifikuar.

Në mënyre që produkti të gjurmohet si duhet, cdo fermer përdor thase të rinj të dhënë nga Relikaj ku cdo thes ka dhe kodin e fermerit dhe të fermes që ai përfaqëson. Kodi është i rregjistruar online dhe i gjithë procesi i lëvizjes së produktit monitorohet në kohë reale. Ky kod mbahet gjatë gjithë zinxhirit të punës, nga ku produkti korret, magazinohet, procesohet dhe paketohet duke u ruajtur në formën më ideale gjurmueshmëria dhe cilësia e produktit përfundimtar.


Gjurmimi

 • çdo fermer në bazën e të dhënave ka një kod të veçantë, bazuar në emrin e tij, fshatin famer dhe numrin e fermave.
 • ne shpërndajmë çanta për fermerët para se të korrni, ku çdo qese ka kodin e vet
 • pas korrjes së fermerëve vuri urtë në çantat që kemi shpërndarë ku secila qese ka kodin e vet.
 • ne marrim mostrat dhe analizojmë produktin që para është furnizuar
 • pasi që lënda e parë siguron syze të Relikaj, atëherë fermeri sjell diturinë në depo

Analizë

 • përsëri, pas ruajtjes së produktit të certifikuar, të gjitha çantat mbajnë kodin e tyre
 • përpunimi, i cili fillon me prerjen, pastrimin dhe paketimin, bëhet në mënyrë të duhur, kështu që i gjithë produkti gjurmohet në çanta të reja me të njëjtin kod që kishte në nivelin e fermës
 • pas këtij procesi analizojmë produktin dhe marrim parasysh të gjitha rezultatet
 • procesi i paketimit, pas paketimit ne e ndajmë produktin në parti të ndryshme dhe analizojmë produktin përfundimtar
 • ndarja në palët e produktit të çertifikuar

Dixhitalizimi i Fermave

Kompania Relikaj është një nga kompanitë më inovatore të tregut të erëzave dhe bimëve medicinale në rajon. Kemi sjellë risi të reja në fushën e bujqësisë duke implementuar teknologjinë e dixhitalizimit në ferma. Ne e marrim lëndën e parë direkt nga fermeri dhe për t’i dhënë më shumë vlerë këtij procesi, kemi integruar nje sistem monitorimi online për të gjithë procesin operacional në ferma. Cdo fermer që është i rregjistruar në sistemin e blerjes të Relikaj, ka në celularin e tij nje aplikacion në të cilin hedh informacion të vazhdueshëm mbi kultivimin, mbi koordinatat GPS të fermes, mbi kohën e korrjes, mbi madhësinë e fermës, mbi procedurat e korrjes si dhe informon në sistem mbi të gjithë hapat që ka ndjekur për të mirembajtur dhe menaxhuar fermën.

Informacioni ndahet me kompaninë në kohë reale dhe mund t’i jepet cdo klienti në Amerikë apo cdo vend tjetër që blen produkt tek Relikaj. Implementimi i këtij sistemi modern në ferma ndikon pozitivisht në produktivitetin e fermës, parashikon sasitë e korrjes, informon dhe bind konsumatorin final se nga vjen produkti që ai blen si dhe siguron një gjurmueshmëri të nivelit.